#tuyến metro

TP.HCM kêu gọi đầu tư vào 4 dự án metro
Kinh tế
TP.HCM kêu gọi đầu tư vào 4 dự án metro
Chính quyền Tp.HCM mong muốn được hợp tác xây dựng các tuyến Metro trong thành phố với các tổ chức chính phủ có nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), các tập đoàn lớn, nhà đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông có năng lực tài chính và công nghệ. Hình thức đầu tư ODA hoặc PPP (đối tác công - tư).
TPHCM Hai tuyến metro nguy cơ vỡ tiến độ 1-2 năm
Kinh tế
TPHCM: Hai tuyến metro nguy cơ "vỡ" tiến độ 1-2 năm
Vì những vướng mắc liên quan đến thủ tục và nguồn vốn, tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) đối diện nguy cơ “về đích” trễ 1 năm, tuyến metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương) cũng phải đến năm 2026 mới hoàn thành - tức trễ 2 năm.