Chuyện bốn phương
Người đàn ông Mỹ có "siêu kháng thể", chống lại được tất cả các biến thể COVID-19, pha loãng 10.000 lần vẫn có tác dụng
Một tháng ở cùng nhà với bệnh nhân COVID-19 mà ông ấy không hề bị nhiễm bệnh.