Trong nước
Tiếp thu phản ánh, chỉnh sửa SGK môn Tiếng Việt lớp 1 của bộ sách Cánh Diều
Liên quan đến phản ánh về sách giáo khoa (SGK) môn Tiếng Việt lớp 1 nằm trong bộ sách Cánh Diều có một số nội dung chưa phù hợp, nhà xuất bản và tác giả của sách được yêu cầu xây dựng phương án chỉnh sửa nội dung không phù hợp trước ngày 15/11