#may vi tinh

Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 2 giảm hơn 21% do nghỉ Tết và Covid-19
Kinh tế
Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 2 giảm hơn 21% do nghỉ Tết và Covid-19
Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 tại một số địa phương cũng như do số ngày làm việc của tháng 2 năm nay ít hơn 8 ngày, sản xuất công nghiệp tháng 2/2021 ước tính giảm so với tháng trước.
Nhóm hàng giúp kim ngạch xuất nhập khẩu qua cảng TP. HCM tăng mạnh
Kinh tế
Nhóm hàng giúp kim ngạch xuất nhập khẩu qua cảng TP. HCM tăng mạnh
Theo Cục Hải quan TPHCM, tính đến 15/5, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu TPHCM đạt 41.379,3 triệu USD, tăng 6,36% so với cùng kỳ năm 2019 (38.903,98 triệu USD).