Thương mại
Trung Quốc gia hạn miễn thuế cho 65 sản phẩm hàng hóa của Mỹ
Bộ tài chính Trung Quốc cho biết, nước này sẽ tiếp tục miễn thuế cho 65 sản phẩm nhập khẩu từ Mỹ, trong đó có sản phẩm gỗ tròn và các bộ phận máy bay.