Trong nước
TPHCM: Nhiều giải pháp cho khu đô thị sáng tạo phía Đông
Tại cuộc họp của Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025 tổ chức ngày 16/10, Đại diện Sở Quy hoạch và Kiến trúc TPHCM đã đưa ra nhiều giải pháp nhằm triển khai thực hiện khu đô thị sáng tạo phía Đông của TPHCM.