#hóa đơn không còn giá trị sử dụng

Chậm nộp thuế CTCP An Thịnh bị cưỡng chế hóa đơn
Doanh nhân / Doanh nghiệp
Chậm nộp thuế CTCP An Thịnh bị cưỡng chế hóa đơn
Mới đây, Cục thuế Bắc Cạn vừa ban hành một loạt văn bản về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng đối với CTCP An Thịnh (UPCoM: ATB).
Nợ tiền thuế, Doanh nghiệp tư nhân Dũng Nguyên bị cưỡng chế hóa đơn
Doanh nhân / Doanh nghiệp
Nợ tiền thuế, Doanh nghiệp tư nhân Dũng Nguyên bị cưỡng chế hóa đơn
Mới đây, Cục thuế TP HCM đã có Quyết định số 337/QĐ-CT-CC về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng đối với Doanh nghiệp tư nhân Dũng Nguyên .
Cục thuế Sơn La thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng đối với một số doanh nghiệp
Doanh nhân / Doanh nghiệp
Cục thuế Sơn La thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng đối với một số doanh nghiệp
Ngày 26/6, Cục thuế Sơn La đã ban hành một loạt văn bản về việc hóa đơn không còn giá trị sử dụng đối với khu vực thuế TP Sơn La và huyện Mường La.
Quyết định cưỡng chế hoá đơn, hoá đơn không có giá trị sử dụng đối với Công ty TNHH XD Giao thông Công chánh Vừng Dương
Doanh nhân / Doanh nghiệp
Quyết định cưỡng chế hoá đơn, hoá đơn không có giá trị sử dụng đối với Công ty TNHH XD Giao thông Công chánh Vừng Dương
Ngày 7/5, Cục thuế TP HCM đã có Quyết định số 411/QĐ-CT-CC về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng đối với Công ty TNHH XD Giao thông Công chánh Vừng Dương.
Quyết định cưỡng chế hoá đơn, hoá đơn không còn giá trị sử dụng đối với Công ty CP ĐTPT nhà và XD Tây Hồ
Doanh nhân / Doanh nghiệp
Quyết định cưỡng chế hoá đơn, hoá đơn không còn giá trị sử dụng đối với Công ty CP ĐTPT nhà và XD Tây Hồ
Mới đây, Cục thuế Hà Nội đã có Quyết định số 27897/QĐ-CT-QNL về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế bằng biện pháp thông báo hoá đơn không còn giá trị sử dụng đối với Công ty CP Đầu tư phát triển nhà và xây dựng Tây Hồ.
Cục thuế TP.HCM, ban hành Quyết định cưỡng chế hoá đơn, hoá đơn không có giá trị sử dụng đối với Công ty TNHH Đại Khả An
Doanh nhân / Doanh nghiệp
Cục thuế TP.HCM, ban hành Quyết định cưỡng chế hoá đơn, hoá đơn không có giá trị sử dụng đối với Công ty TNHH Đại Khả An
Mới đây, Cục thuế TP HCM đã có Quyết định số 209/QĐ-CT-CC về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng đối với Công ty TNHH Đại Khả An.
Công ty TNHH đầu tư thương mại New Wave Feed bị cưỡng chế hóa đơn
Doanh nhân / Doanh nghiệp
Công ty TNHH đầu tư thương mại New Wave Feed bị cưỡng chế hóa đơn
Mới đây, Cục thuế TP HCM đã có Quyết định số 66/QĐ-CT-CC về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng đối với Công ty TNHH đầu tư thương mại New Wave Feed.