Kinh tế
Bệnh viện Bạch Mai công bố 2 gói thầu mua sắm vật tư tiêu hao
2 gói thầu với giá dự toán 98,737 tỷ đồng thuộc Dự toán mua sắm vật tư tiêu hao phục vụ nhu cầu chuyên môn bằng nguồn thu khám chữa bệnh của Bệnh viện Bạch Mai lần 1 năm 2021.