Kinh tế
TP.HCM kêu gọi đầu tư vào 4 dự án metro
Chính quyền Tp.HCM mong muốn được hợp tác xây dựng các tuyến Metro trong thành phố với các tổ chức chính phủ có nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), các tập đoàn lớn, nhà đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông có năng lực tài chính và công nghệ. Hình thức đầu tư ODA hoặc PPP (đối tác công - tư).