Trong nước
Hà Nội: Mít tinh hưởng ứng quyền người tiêu dùng Việt Nam
Ngày 12/11, Sở Công Thương Hà Nội tổ chức lễ mít tinh hưởng ứng quyền người tiêu dùng Việt Nam và khai mạc Hội chợ hàng hóa, sản phẩm vì người tiêu dùng.