#bo sach Canh Dieu

Tiếp thu phản ánh, chỉnh sửa SGK môn Tiếng Việt lớp 1 của bộ sách Cánh Diều
Trong nước
Tiếp thu phản ánh, chỉnh sửa SGK môn Tiếng Việt lớp 1 của bộ sách Cánh Diều
Liên quan đến phản ánh về sách giáo khoa (SGK) môn Tiếng Việt lớp 1 nằm trong bộ sách Cánh Diều có một số nội dung chưa phù hợp, nhà xuất bản và tác giả của sách được yêu cầu xây dựng phương án chỉnh sửa nội dung không phù hợp trước ngày 15/11
Bộ SGK lớp 1 xã hội hóa đầu tiên có những điểm mới gì
Tin tức
Bộ SGK lớp 1 xã hội hóa đầu tiên có những điểm mới gì?
Chiều nay (17/12), tại ĐH Sư phạm Hà Nội diễn ra tọa đàm giới thiệu bộ sách giáo khoa (SGK) "Cánh Diều" theo Chương trình giáo dục phổ thông mới.