Hiệp hội và Doanh nghiệp
Hiệp hội các nhà bán lẻ Việt Nam mở 2 khóa đào tạo nhân lực bán lẻ
Hiệp hội các nhà bán lẻ Việt Nam mở 02 khóa đào tạo tại Hà Nội với chủ đề Kỹ năng quản lý, chăm sóc khách hàng và Kỹ năng thương lượng, đàm phán.