#Hội nghị Kết nối cung cầu hàng Việt Nam tại thị trường trong nước

Hội nghị kết nối cung cầu hàng Việt Nam tại thị trường trong nước
Hiệp hội và Doanh nghiệp
Hội nghị kết nối cung cầu hàng Việt Nam tại thị trường trong nước
Sáng 02/10 tại Hà Nội, đã diễn ra “Hội nghị Kết nối cung cầu hàng Việt Nam tại thị trường trong nước", do Hiệp hội các nhà bán lẽ Việt Nam tổ chức.
Sắp diễn ra “Hội nghị Kết nối cung cầu hàng Việt Nam tại thị trường trong nước
Hiệp hội và Doanh nghiệp
Sắp diễn ra “Hội nghị Kết nối cung cầu hàng Việt Nam tại thị trường trong nước"
Ngày 02/10 tại Hà Nội, Hiệp hội các nhà bán lẻ Việt Nam sẽ tổ chức “Hội nghị Kết nối cung cầu hàng Việt Nam tại thị trường trong nước".