# giải pháp

Hội thảo “Hiện trạng và giải pháp cho ngành sản xuất, xuất khẩu trang thiết bị y tế của Việt Nam”
Hiệp hội và Doanh nghiệp
Hội thảo “Hiện trạng và giải pháp cho ngành sản xuất, xuất khẩu trang thiết bị y tế của Việt Nam”
Đại dịch Covid-19 khiến nhu cầu về nhóm trang thiết bị phòng chống dịch tăng đột biến, đặc biệt là nhóm sản phẩm vật tư y tế phòng hộ cá nhân, mở ra nhiều cơ hội cho thị trường sản phẩm này.
Giải pháp tăng nguồn cung thịt lợn Tăng thời gian nuôi!
Thị trường
Giải pháp tăng nguồn cung thịt lợn: Tăng thời gian nuôi!
Ngành chăn nuôi nên khuyến cáo người chăn nuôi nên kéo dài thời gian nuôi, đây là giải pháp tăng sản lượng thịt lợn nhanh nhất, vừa có lãi cho người chăn nuôi vừa giúp tăng nguồn cung.
Phân bón hữu cơ giải pháp cho nông nghiệp sạch
Đời sống và Tiêu dùng
Phân bón hữu cơ giải pháp cho nông nghiệp sạch
Một trong những giải pháp quan trọng hướng đến nền sản xuất nông nghiệp "xanh, sạch, an toàn, bền vững". Đây là một trong những mô hình sản xuất được Bộ NN&PTNT đánh giá cao với việc sử dụng phân bón hoàn toàn từ hữu cơ.