Kinh tế
Quảng Ngãi: Dự án gặp vướng do nằm trong hành lang bảo vệ bờ biển
Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi vừa có văn bản báo cáo UBND tỉnh này về một số vấn đề vướng mắc liên quan đến dự án Tổ hợp thương mại dịch vụ và du lịch Biển Xanh Lý Sơn tại huyện Lý Sơn.