#thi-truong-trong-nuoc

Điểm bán hàng Việt Nam đưa những sản vật của địa phương đến với người tiêu dùng
Thị trường
Điểm bán hàng Việt Nam đưa những sản vật của địa phương đến với người tiêu dùng
Mô hình Điểm bán hàng Việt Nam đang góp phần giúp tăng doanh thu 10-15% mỗi năm, quảng bá đặc sản địa phương và đưa người tiêu dùng (NTD) đến gần hơn những sản vật của địa phương.
Thương mại điện tử xuyên biên giới xu hướng tất yếu của nền kinh tế toàn cầu và chuyển đổi số
Thương mại điện tử
Thương mại điện tử xuyên biên giới xu hướng tất yếu của nền kinh tế toàn cầu và chuyển đổi số
Thương mại điện tử (TMĐT) xuyên biên giới đang nhanh chóng trở thành nhân tố cốt lõi, xu hướng tất yếu của nền kinh tế toàn cầu và chuyển đổi số là bước đi cần thiết để các DN có thể tăng năng lực xuất khẩu.