#mua-sam-truc-tuyen

Hà Nội đặt mục tiêu 55 % dân số tham gia mua sắm trực tuyến vào năm 2025
Thương mại điện tử
Hà Nội đặt mục tiêu 55 % dân số tham gia mua sắm trực tuyến vào năm 2025
UBND TP. Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch phát triển thương mại điện tử, giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn thành phố.
Diễn đàn “Khuynh hướng tiêu dùng Việt Nam Tương lai thanh toán trực tuyến và tiêu dùng online”
Hiệp hội và Doanh nghiệp
Diễn đàn: “Khuynh hướng tiêu dùng Việt Nam: Tương lai thanh toán trực tuyến và tiêu dùng online”
Sáng ngày 20/8, tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế (ICC), Viện nghiên cứu chiến lược thương hiệu và cạnh tranh phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức buổi Diễn đàn “Khuynh hướng tiêu dùng Việt Nam: Tương lai thanh toán trực tuyến và tiêu dùng online”.