#hoa-don-khong-con-gia-tri-su-dung

Nợ tiền thuế, Doanh nghiệp tư nhân Dũng Nguyên bị cưỡng chế hóa đơn

Mới đây, Cục thuế TP HCM đã có Quyết định số 337/QĐ-CT-CC về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế bằng biện ..

Cục thuế Sơn La thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng đối với một số doanh nghiệp

Ngày 26/6, Cục thuế Sơn La đã ban hành một loạt văn bản về việc hóa đơn không còn giá trị sử dụng đối với ..

Quyết định cưỡng chế hoá đơn, hoá đơn không có giá trị sử dụng đối với Công ty TNHH XD Giao thông Công chánh Vừng Dương

Ngày 7/5, Cục thuế TP HCM đã có Quyết định số 411/QĐ-CT-CC về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế bằng biện ..

Quyết định cưỡng chế hoá đơn, hoá đơn không còn giá trị sử dụng đối với Công ty CP ĐTPT nhà và XD Tây Hồ

Mới đây, Cục thuế Hà Nội đã có Quyết định số 27897/QĐ-CT-QNL về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế bằng biện ..

Cục thuế TP.HCM, ban hành Quyết định cưỡng chế hoá đơn, hoá đơn không có giá trị sử dụng đối với Công ty TNHH Đại Khả An

Mới đây, Cục thuế TP HCM đã có Quyết định số 209/QĐ-CT-CC về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế bằng biện ..

Công ty TNHH đầu tư thương mại New Wave Feed bị cưỡng chế hóa đơn

Mới đây, Cục thuế TP HCM đã có Quyết định số 66/QĐ-CT-CC về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế bằng biện ..

Xu hướng đọc