#hủy hóa đơn

Cục thuế Sơn La thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng đối với một số doanh nghiệp

Ngày 26/6, Cục thuế Sơn La đã ban hành một loạt văn bản về việc hóa đơn không còn giá trị sử dụng đối với ..

Xu hướng đọc