Vì sao tỉnh Bắc Giang hủy quyết định xử phạt hành chính đối với Vietnamobile?

Thương Trường Tháng 8.2018, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quyết định 1352/QĐ-XPVPHC về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực viễn thông đối với Công ty CP Viễn thông di động Vietnamobile. Không đồng ý với quyết định này, Vietnamobile khiếu nại… Kết quả, tỉnh đã phải hủy bỏ quyết định và giao Công an tỉnh xem xét, xử lý lại vụ việc.

Sai phạm của Vietnamobile

Nội dung chính của Quyết định 1352/QĐ-XPVPHC do Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang ban hành ngày 31.8.2018 đã nêu rõ các vi phạm của Vietnamobile.

Vì sao tỉnh Bắc Giang hủy quyết định xử phạt hành chính đối với Vietnamobile?

Cụ thể, Công ty Cổ phần Viễn thông di động Vietnamobile (người đại diện pháp luật là TGĐ FONG CHONG MEI ELIZABETE) đã thực hiện các hành vi vi phạm hành chính như sau: 

thứ nhất, cung cấp dịch vụ cho thuê bao có thông tin thuê bao không đúng quy định tại khoản 5, Điều 15 Nghị định 25/2011/NĐ-CP ngày 6/4/2011 của Chính phủ đã được sửa đổi, bổ sung tại Điều 1 Nghị định số 49/2017/NĐ-CP ngày 24/4/2017 của Chính phủ.

Công ty đã cung cấp dịch vụ cho 596 sim thuê bao di động do ông Dương Phương Đông sử dụng sim đa năng số 0924775789 khai báo thông tin thuê bao không có ảnh chụp người trực tiếp đến giao kết hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung, không có bản số hóa bản xác nhận thông tin thuê bao hoặc bản xác nhận thông tin thuê bao có chữ ký điện tử.

Thứ hai, Công ty đã cung cấp dịch vụ cho 08 thuê bao khi hợp đồng cung cấp và sử dụng dịch vụ thông tin di động mặt đất chưa đúng quy định (03 bản hợp đồng cung cấp và sử dụng dịch vụ thông tin di động mặt đất Vietnamobile với 03 cá nhân tại Bắc Giang).

Với 2 hành vi trên, Vietnamobile bị phạt số tiền là 200 triệu đồng. Ngoài ra, Vietnamobile bị thu hồi toàn bộ số thuê bao di động đã được kích hoạt sẵn không đúng quy định và phải báo cáo bằng văn bản kết quả khắc phục vi phạm gửi về phòng An ninh kinh tế - Công an tỉnh Bắc Giang theo quy định để kiểm tra, giám sát…

Tuy nhiên, chỉ sau khi UBND tỉnh ra Quyết định xử phạt nêu trên, ngày 12.9.2018, Công ty CP Viễn thông di động Vietnamobile đã có đơn khiếu nại. Đơn khiếu nại của Công ty này tựu trung ở 3 điểm: thứ nhất, Công ty không nhận được Biên bản vi phạm hành chính do Phòng an ninh Kinh tế - Công an tỉnh Bắc Giang lập. Thứ hai, Công ty không vi phạm các quy định về viễn thông và cuối cùng là việc áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả theo Quyết định 1352/QĐ-XPVPHC của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang là không đúng quy định của pháp luật (cụ thể không đúng Nghị định 174/2013/NĐ-CP của Chính phủ, bổ sung tại Nghị định 49/2017/NĐ-CP ngày 24.4.2017).

Thiếu sót của cơ quan chức năng?

Trước khiếu nại của Vietnamobile, UBND tỉnh đã quyết định lập Tổ công tác liên ngành để xác minh, làm rõ, trả lời doanh nghiệp.

Về khiếu nại cho rằng Công ty không nhận được Biên bản vi phạm hành chính do Phòng an ninh Kinh tế - Công an tỉnh Bắc Giang lập, UBND tỉnh thông tin: Phòng An ninh kinh tế - Công an tỉnh Bắc Giang đã giao cho Công ty CP Viễn thông di động Vietnamobile 1 Biên bản vi phạm hành chính số 82/BB-VPHC ngày 27.8.2018, vì: Tại phần cuối của Biên bản có thể hiện nội dung đã giao cho Công ty CP Viễn thông đi động Vietnamobile 01 Biên bản vi phạm hành chính số 82/BB-VPHC ngày 27.8.2018 và cũng tại Biên bản này có chữ ký xác nhận của ông Hoàng Mạnh Hà là người đại diện theo ủy quyền của Công ty.

Vì sao tỉnh Bắc Giang hủy quyết định xử phạt hành chính đối với Vietnamobile?
Doanh nghiệp sai phạm - Cơ quan chức năng thiếu sót trong xử lý., giải quyết vụ việc

Về phía Công ty Vietnamobile, mặc dù khẳng định không được nhận Biên bản vi phạm hành chính 82/BB-VPHC ngày 27.8.2018. Tuy nhiên, Công ty Vietnamobile không cung cấp được tài liệu, bằng chứng để chứng minh sự việc trên. Do vậy, nội dung khiếu nại nêu trên là không có cơ sở.

Tiếp theo, về nội dung công ty khẳng định không vi phạm các quy định về viễn thông, UBND tỉnh phúc đáp như sau.

Trong tổng số 596 SIM thuê bao được xác định là có vi phạm và được nêu trong Quyết định 1352/QĐ-XPVPHC của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang chỉ có 151 SIM có đủ cơ sở để xác định sai phạm (151 SIM này đã được Phòng An ninh kinh tế - Công an tỉnh Bắc Giang tiến hành kiểm tra bằng phương pháp dùng khay không phải bẻ SIM, nhắn tin TTTB gửi đến tổng đài 1414). Đối với 445 SIM còn lại, Phòng An ninh kinh tế - Công an tỉnh Bắc Giang chưa áp dụng biện pháp nghiệp vụ để xác định có hay không có hành vi vi phạm quy định.

Đồng thời, việc kiểm tra xác suất 21/596 SIM được nêu trong quyết định xử phạt cho thấy 21/596 SIM có các thông tin không đúng với các thông tin được nêu trong Quyết định số 1352/QÐ-XPVPHC của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang (21/596 SIM không được kích hoạt qua SIM đa năng của ông Dương Phương Đông, được kích hoạt qua user mang tên người khác). Do vậy, nội dung khiểu nại nêu trên của Công ty Vietnamobile là có cơ sở một phần.

Nhà mạng Vietnamobile mất sóng khiến người dùng bức xúc

Nhà mạng Vietnamobile mất sóng khiến người dùng bức xúc

Nhiều người sử dụng nhà mạng Vietnamobile phản ánh không thể nghe gọi được gì khi sử dụng dịch vụ của nhà mạng này

Công ty Vietnamobile có vi phạm trong cung cấp dịch vụ cho 8 thuê bao thông qua 03 bản hợp đồng giữa điểm cung cấp dịch vụ viễn thông ủy quyền Đức Hương và 3 cá nhân (Nguyễn Thị Liên, Trần Huy Thải, Nguyễn Thị Hảo), 3 hợp đồng trên không có chữ ký của chủ thuê bao hoặc người đại diện theo pháp luật của tổ chức hoặc người ủy quyền. Hành vi nói trên vi phạm quy định tại điểm b, khoản 3, Điều 30 Nghị định 174/2013/NĐ-CP của Chính phủ (được sửa đổi, bổ sung tại Điều 2 Nghị định 49/2017/NĐ-CP của Chính phủ)…

Do vậy, UBND tỉnh kết luận, nội dung khiếu nại nêu trên của Công ty CP Viễn thông di động Vietnamobile được xác định là không có cơ sở. Tuy nhiên, quá trình kiểm tra, truy xuất cơ sở dữ liệu đối với 08 thuê bao nói trên tại trụ sở Công ty CP Viễn thông di động Vietnamobile kết quả chỉ tra cứu được thông tin của 7 thuê bao, còn 1 thuê bao không đủ số thuê bao nên không tra cứu được thông tin. Do đó, nội dung nêu là 8 thuê bao trong Quyết định số 1352/QÐ-XPVPHC của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang là chưa chính xác.

Đối với nội dung khiếu nại việc áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả được nêu trong Quyết định số 1352/QÐ-XPVPHC ngày 31/8/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang là không đúng quy định, UBND tỉnh trả lời: việc áp dụng không đúng về biện pháp khắc phục hậu quả nêu trên vi phạm khoản 6, Điều 12 (Những hành vi bị nghiêm cấm) Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012. Do vậy, nội dung khiếu nại nêu trên của Công ty Vietnamobile là có cơ sở.

Như vậy, quá trình xác minh nội dung khiếu nại của Công ty Vietnamobile, đã xác định được rõ những sai phạm trong lĩnh vực viễn thông của Vietnamobile, đồng thời phát hiện một số thiếu sót từ phía các cơ quan có thẩm quyền về trình tự, thủ tục trong quá trình xử lý, giải quyết vụ việc.

Từ đây, Chủ tịch UBND tỉnh đã quyết định hủy bỏ Quyết định số 1352/QĐ-XPVPHC ngày 31.8.2018 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực viễn thông. Đồng thời giao Công an tỉnh Bắc Giang xem xét, xử lý lại vụ việc theo đúng quy định pháp luật. Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu GĐ Công an tỉnh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh theo thẩm quyền, xem xét trách nhiệm đối với những cá nhân, tập thể thuộc đơn vị mình do có những thiếu sót, tồn tại trong quá trình tham mưu, đề xuất xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực viễn thông đối với Công ty Vietnamobile.

Thái Bình

Bạn đang đọc bài viết Vì sao tỉnh Bắc Giang hủy quyết định xử phạt hành chính đối với Vietnamobile? tại chuyên mục Kinh tế của Tạp chí Điện tử Thương Trường. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: 0913398394 hoặc gửi về hòm thư toasoanthuongtruong@gmail.com
Bình luận bài viết

TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT