Vận tải hành khách và hàng hóa 5 tháng đầu năm 2019

Thương Trường Tính chung 5 tháng đầu năm 2019, vận tải hành khách đạt 2.073,4 triệu lượt khách, tăng 10,6% so với cùng kỳ năm trước và 93,9 tỷ lượt khách/km, tăng 9,3%, trong đó vận tải trong nước đạt 2.065,8 triệu lượt khách

Vận tải hành khách

Theo thông tin từ Tổng cục Thống kê vận tải hành khách tháng Năm ước tính đạt 417,4 triệu lượt khách, giảm  0,4% so với tháng trước và 19,1 tỷ lượt khách/km, tăng 0,3% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 5 tháng đầu năm 2019, vận tải hành khách đạt 2.073,4 triệu lượt khách, tăng 10,6% so với cùng kỳ năm trước và 93,9 tỷ lượt khách/km, tăng 9,3%, trong đó vận tải trong nước đạt 2.065,8 triệu lượt khách, tăng 10,6% và 73,1 tỷ lượt khách/km, tăng 9,1%; vận tải ngoài nước đạt 7,6 triệu lượt khách, tăng 10,5% và 20,8 tỷ lượt khách/km, tăng 9,9%.
Vận tải hành khách và hàng hóa 5 tháng đầu năm 2019
Vận tải hành khách và hàng hóa 5 tháng đầu năm 2019

 Xét theo ngành vận tải, đường bộ đạt 1.960 triệu lượt khách, tăng 10,8% so với cùng kỳ năm trước và 65,6 tỷ lượt khách/km, tăng 10,1%; đường thủy nội địa đạt 84,9 triệu lượt khách, tăng 7,8% và 1.656,1 triệu lượt khách/km, tăng 6,7%; đường biển đạt 3,2 triệu lượt khách, tăng 5,5% và 189,4 triệu lượt khách/km, tăng 5,5%; đường hàng không đạt gần 22 triệu lượt khách, tăng 8,3% và 25,1 tỷ lượt khách/km, tăng 8,6%; riêng vận tải đường sắt đạt 3,3 triệu lượt khách, giảm 8,1% và 1.350,3 triệu lượt khách/km, giảm 9,8%.

Vận tải hàng hóa

Vận tải hàng hóa tháng Năm ước tính đạt 137,2 triệu tấn, tăng 1,2% so với tháng trước và 26,2 tỷ tấn/km, tăng 1,1%. Tính chung 5 tháng, vận tải hàng hóa đạt 684,8 triệu tấn, tăng 8,9% so với cùng kỳ năm trước và 130,2 tỷ tấn/km, tăng 6,8%, trong đó vận tải trong nước đạt 671,1 triệu tấn, tăng 9% và 73,4 tỷ tấn/km, tăng 10%; vận tải ngoài nước đạt 13,7 triệu tấn, tăng 2,3% và 56,8 tỷ tấn/km, tăng 2,9%.

Xét theo ngành vận tải, đường bộ đạt 526,6 triệu tấn, tăng 9,7% so với cùng kỳ năm trước và 35,2 tỷ tấn/km, tăng 9,4%; đường thủy nội địa đạt 122,7 triệu tấn, tăng 6,7% và 25,7 tỷ tấn/km, tăng 5,2%; đường biển đạt 33,2 triệu tấn, tăng 5,8% và 67,4 tỷ tấn.km, tăng 6,5%; đường sắt đạt 2,2 triệu tấn, giảm 10,2% và 1,5 tỷ tấn/km, giảm 9,6%; đường hàng không đạt 163,5 nghìn tấn, tăng 13,4% và 412,7 triệu tấn/km, tăng 12,2%.

Việt Lâm

Bạn đang đọc bài viết Vận tải hành khách và hàng hóa 5 tháng đầu năm 2019 tại chuyên mục Kinh tế của Tạp chí Điện tử Thương Trường. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: 0913398394 hoặc gửi về hòm thư toasoanthuongtruong@gmail.com
Bình luận bài viết