Kiểm toán chỉ ra hàng loạt “vấn đề” tại Công ty Cổ phần Hanel

Thương Trường Chưa trích lập dự phòng đối với khoản phải thu, chưa thu thập đầy đủ báo cáo tài chính của các doanh nghiệp mà Hanel đầu tư góp vốn hay chưa đánh giá giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn kho... là những vấn đề cơ quan kiểm toán chỉ ra tại Hanel trong Báo cáo tài chính vừa được công bố.

Những lùm xùm liên quan đến tài chính

Công ty Cổ phần Hanel (UPCoM: HNE) vừa công bố báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020. Đáng chú ý, tại báo cáo tài chính nói trên, Hanel đã bị kiểm toán nêu hàng loạt ý kiến ngoại trừ, trong đó ý kiến đầu tiên mà kiểm toán đưa ra là doanh nghiệp chưa trích lập dự phòng đối với khoản phải thu gần 103 tỷ đồng đã quá hạn thanh toán lâu ngày của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển N&G (N&G).

Theo đó, cơ quan kiểm toán cho hay, nếu Hanel thực hiện trích lập, chi phí quản lý năm 2020 sẽ tăng thêm 24 tỷ đồng, đồng thời, tăng chỉ tiêu dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi và giảm lợi nhuận sau thuế chưa phân phối cùng một khoản tương ứng bằng khoản phải thu trên.

Kiểm toán chỉ ra hàng loạt “vấn đề” tại Công ty Cổ phần Hanel
Kiểm toán chỉ ra hàng loạt “vấn đề” tại Công ty Cổ phần Hanel

Giải trình cho ý kiến này, phía HNE cho biết, sở dĩ doanh nghiệp chưa trích lập dự phòng là do đến thời điểm hiện tại, hai công ty vẫn chưa tìm được sự thống nhất trong việc xác nhận công nợ do Công ty N&G chỉ xác nhận công nợ đối với khoản 80 tỷ đồng tiền gốc. HNE đã gửi đơn khởi kiện và đang chờ cơ quan có thẩm quyền xử lý vụ việc nên chưa thể trích lập dự phòng vào BCTC.

Tại báo cáo tài chính, cơ quan kiểm toán cũng  đưa ý kiến ngoại trừ thứ hai về việc Hanel chưa thu thập đầy đủ báo cáo tài chính của các doanh nghiệp mà Hanel đầu tư góp vốn, mà ghi nhận dựa trên các báo cáo tài chính từ năm 2019 trở về trước nên đơn vị kiểm toán chưa thể đánh giá ảnh hưởng của khoản đầu tư có tổng giá trị ghi sổ gần 23 tỷ đồng lên một số chỉ tiêu trên báo cáo tài chính 2020.

Ban lãnh đạo Công ty cho biết là do Công ty lập và phát hành báo cáo tài chính kiểm toán sớm hơn quy định bắt buộc nên những doanh nghiệp HNE không nắm phần vốn chi phối vẫn chưa phát hành báo cáo tài chính. Vì vậy, Công ty buộc phải trích lập dự phòng theo phân tích từ BCTC 2019 trở về trước.

Mặt khác, kiểm toán cũng đưa ra ý kiến loại trừ khác, đó là Hanel vẫn chưa đánh giá giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn kho tồn đọng, chậm luân chuyển nên đơn vị không thể đánh giá được khoản dự phòng cần thiết cho chỉ tiêu này tại ngày kết thúc báo cáo tài chính (31/12/2020).

Giải trình cho các khoản mục của ý kiến này, Hanel cho rằng các dự án được đề cập đang gặp phải một số vấn tồn động, đơn cử như dự án đang chờ nguồn ngân sách nhà nước để thực hiện cung cấp dịch vụ; dự án đang chờ tạm dừng hoạt động và tìm kiếm nhà đầu tư để chuyển giao dịch vụ; dự án đang trong giai đoạn tái cấu trúc do gặp nhiều khó khăn trong hoạt động kinh doanh; dự án đang gặp trở ngại do sản phẩm chưa đạt yêu cầu để được cấp pháp và đưa vào khai thác.

Về vấn đề Công ty đang ghi nhận tiền thuê đất phải nộp bổ sung năm 2018 và 2019 tại KCN Sài Đồng B nhưng không thực hiện điều chỉnh hồi tố gần 16 tỷ đồng, HNEcho biết do sự thay đổi trong đơn giá thuê đất nên ngày 31/03, Công ty đã nhận được thông báo điều chỉnh số tiền thuê phải nộp từ Chi cục thuế quận Long Biên và đã tiến hành nộp đầy đủ theo thông báo.

Ý kiến cuối cùng đơn vị kiểm toán đưa ra là việc Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh thương mại Hanel (công ty con) chưa thực hiện trích lập đầy đủ dự phòng phải thu khó đòi với số tiền cần trích lập hơn 9 tỷ đồng.

Hanel cho biết, do công ty con này đang gặp vấn đề trong việc đối chiếu công nợ vì khách hàng chỉ xác nhận nhưng không cam kết thời gian trả nợ gây khó khăn trong việc thu hồi, đặc biệt là đối với một số doanh nghiệp đã ngừng hoạt động nên công ty thành viên này vẫn chưa thể trích lập hợp lý khoản phải thu khó đòi trên. 

Sở hữu khối "đất vàng" khủng nhưng kinh doanh không khởi sắc

Năm 2020 Công ty Cổ phần Hanel ghi nhận doanh thu thuần hơn 790 tỷ đồng, giảm 6,3% so với thực hiện năm 2019. Do mức giảm của giá vốn chậm hơn của doanh thu, lợi nhuận gộp của Hanel chỉ còn 101,8 tỷ đồng, thấp hơn 9,2%. Cùng với đó, nguồn thu tài chính cũng bị thất thu mất 7 tỷ đồng so với năm trước.

Mặc dù chi phí lãi vay được tiết giảm hơn 5 tỷ đồng, tuy nhiên vẫn khó có thể bù đắp được sự gia tăng đột biến của chi phí quản lý doanh nghiệp cũng như hoạt động bán hàng, từ 105,6 tỷ đồng lên gần 130 tỷ đồng. Chiếm tỷ trọng lớn nhất trong sự phình to này là chi phí dự phòng phải thu khó đòi (gần 24 tỷ đồng) và thuế phí (16,1 tỷ đồng).

Kiểm toán chỉ ra hàng loạt “vấn đề” tại Công ty Cổ phần Hanel
Công ty Hanel tiền thân là Công ty Điện tử Hà Nội.

Chưa dừng lại ở đó, hoạt động đầu tư vào công ty liên kết của Hanel cũng kinh doanh kém hiệu quả hơn so với năm trước, khiến cho khoản thu từ nguồn này giảm gần một nửa, chỉ còn 65,6 tỷ đồng vào cuối năm 2020. Đồng thời, hoạt động kinh doanh khác càng thêm ảm đạm, khoản lỗ tăng thêm gấp 3 và dừng ở mức âm 3,2 tỷ đồng.

Trong bối cảnh các chi phí tăng nhanh và nguồn thu đi lùi, Hanel có lãi sau thuế 43,4 tỷ đồng, giảm hơn 68% so với thực đạt năm 2019. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) giảm từ 672 đồng xuống 174 đồng.

Tại ngày 31/12/2020, tổng tài sản của Hanel duy trì ở mức 3.270 tỷ đồng. Trong đó, tiền nhàn rỗi chiếm gần 369 tỷ đồng; các khoản phải thu ngắn hạn chiếm 307 tỷ đồng; hàng tồn kho gần 80 tỷ đồng. Còn lại, chủ yếu là khối tài sản dài hạn với chi phí xây dựng dở dang và đầu tư tài chính lần lượt ở mức 1.234 tỷ đồng, 936 tỷ đồng.

Công ty Hanel tiền thân là Công ty Điện tử Hà Nội, được thành lập vào năm 1984, là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước do UBND TP. Hà Nội làm đại diện chủ sở hữu (nắm giữ đến 97,93% vốn, xấp xỉ 1.890 tỷ đồng).

Năm 2010, công ty thực hiện chuyển đổi hoạt động và đổi tên thành Công ty TNHH MTV Hanel theo quyết định của UBND TP. Hà Nội.

Đến năm 2015, UBND TP. Hà Nội phê duyệt phương án cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Hanel, đồng thời, ban hành quyết định xác định lại giá trị vốn nhà nước tại công ty này là trên 1.925 tỷ đồng, trong khi vốn điều lệ là 1.926 tỷ đồng.

Tháng 4/2016, Công ty TNHH MTV Hanel thực hiện chào bán cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO), tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX). Theo phương án cổ phần hóa trước đó, trong tổng số 1.926 tỷ đồng vốn điều lệ, nhà nước sẽ giảm tỷ lệ sở hữu xuống còn 29% vốn, chiếm phần nhiều là cổ đông chiến lược được mua 61% vốn, còn lại là người lao động và chào bán công khai ra công chúng.

Thế nhưng, tại phiên chào bán IPO, chỉ một phần rất nhỏ số lượng cổ phiếu chào bán công khai được mua với giá ngang mệnh giá là 10.000/cổ phần.

Mặt khác, 2 nhà đầu tư chiến lược được phê duyệt trước đó là Công ty Cổ phần Công nghiệp Tiến Việt (dự kiến mua 36%) và Công ty Sebrina Holdings của Singapore (dự kiến mua 25%) cũng không thu xếp được nguồn vốn để thực hiện cam kết mua cổ phần. Chính vì vậy, vốn nhà nước đọng tại Hanel vẫn lên đến 98%.

Tháng 6/2017, công ty thực hiện tổ chức đại hội đồng cổ đông lần đầu và chính thức chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần. Đến trung tuần tháng 12/2018, công ty chính thức đổi tên thành Công ty Cổ phần Hanel sau khi hoàn thành xong quá trình bàn giao.

Đáng chú ý, Hanel là doanh nghiệp sở hữu "khủng" số lượng đất vàng tại Thủ đô. Theo thông tin Thương Trường có được, Hanel hiện đang sở hữu một số lô đất có giá trị lớn như số 2 Chùa Bộc có diện tích 2.660 m2 và A12 Khương Thượng có diện tích 221,9 m2 (cùng ở quận Đống Đa); số 128C Đại La, quận Hai Bà Trưng có diện tích 413,6m2; số 36 Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm có diện tích 92,9 m2; đặc biệt là khu công nghiệp Sài Đồng B, quận Long Biên có diện tích 242.274 m2.

Dự án Khu đô thị khoa học, công nghệ, tài chính Hanel - Tân tạo rộng 270 ha với tổng vốn đầu tư 1.500 tỷ đồng tại huyện Gia Lâm; Dự án Khu công viên công nghệ phần mềm Hà Nội với tổng diện tích hơn 43 ha; điểm thông quan Cảng cạn Cổ Bi với diện tích 19,2 ha.

Ngoài ra, công ty cũng có 2 địa điểm thuê đất nhà nước đã chuyển mục đích sử dụng để thực hiện dự án, bao gồm số 60 Nguyễn Đức Cảnh có diện tích 6.136 m2 và số 409 Lĩnh Nam (cùng ở quận Hoàng Mai) có diện tích 4.285 m2.

Tại Lô 02-E9 Phạm Hùng, quận Cầu Giấy có diện tích 4.188 m2, Công ty đang hợp tác với Công ty CP Đầu tư Alphanam với tỷ lệ 20% - 80% để triển khai tòa tháp thương mại điện tử và văn phòng cao 45 tầng. Khi hoàn thành, Alphanam sẽ được thuê 65% diện tích của Dự án trong 45 năm tương ứng với tỷ lệ góp vốn 80% (1.097 tỷ đồng) để thực hiện xây dựng Dự án...

Minh Nguyễn

Bạn đang đọc bài viết Kiểm toán chỉ ra hàng loạt “vấn đề” tại Công ty Cổ phần Hanel tại chuyên mục Doanh nhân / Doanh nghiệp của Tạp chí Điện tử Thương Trường. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: 0913398394 hoặc gửi về hòm thư toasoanthuongtruong@gmail.com
Bình luận bài viết

TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT