Cục thuế TP.HCM, ban hành Quyết định cưỡng chế hoá đơn, hoá đơn không có giá trị sử dụng đối với Công ty TNHH Đại Khả An

Thương Trường Mới đây, Cục thuế TP HCM đã có Quyết định số 209/QĐ-CT-CC về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng đối với Công ty TNHH Đại Khả An.

Được biết, công ty này có MST là 0312015428, có trụ sở tại 58/15, Thạch Lam, phường Phú Thạch, Quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh. Hiện, công ty này đang hoạt động trên các lĩnh vực: Xây dựng, lắp đặt hệ thống điện, bán buôn (gạo, dụng cụ gia đình,...), đấu giá,...

Công ty TNHH Đại Khả An bị cưỡng chế hóa đơn là do không chấp hành Thông báo tiền nợ thuế, tiền phạt và tiền chậm nộp từ số 29169/TB-TB07-CT ngày 22/01/2020 của Cục thuế TP HCM. Chính vì thế, Cục thuế TP HCM đã ra Quyết định cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng để thi hành Thông báo 29169/TB-TB07-CT trên.

Trước sự việc trên, Cục thuế TP HCM cũng đã ra Thông báo kèm theo số 1109/TB-CCT về việc hóa đơn không còn giá trị sử dụng đối với Công ty TNHH Đại Khả An. Theo đó, có loại hóa đơn bị Cục Thuế TP GCM thông báo không còn giá trị sử dụng.

Cụ thể là hóa đơn GTGT 01GTKT3/001 (Kí hiệu hóa đơn: TV/12P) từ số 0000006 đến số 0000100 và hóa đơn GTGT 01GTKT3/002 (kí hiệu hóa đơn: KA/19P) từ số 000004 đến 0000050 là hai hóa đơn không còn giá trị sử dụng.

Vì vậy, Công ty TNHH Đại Khả An  phải nghiêm chỉnh thực hiện Quyết định này và phải chịu mọi chi phí về việc tổ chức thực hiện các biện pháp cưỡng chế theo quy định của pháp luật.

Quyết định này có hiệu lực thi hành trong 1 năm kể từ ngày 11/03/2020 đến ngày 10/03/2021. Ngoài ra, Quyết định này sẽ chấm dứt hiệu lực kể từ ngày đối tượng bị cưỡng chể nộp đủ tiền nợ thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp vào NSNN.

PV

Bình luận bài viết

TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT