Cụ thể, nợ thuế của doanh nghiệp nội địa tính đến 31/3/2020 là trên 32.834 tỷ đồng, tăng 34,6%, tương ứng tăng 8.443 tỷ đồng so với thời điểm 31/12/2019.

Trong đó, số nợ thuế phát sinh qua công tác nghiệp vụ từ các phòng thanh tra, kiểm tra chiếm 35,5% (tương ứng 11.641 tỷ đồng), khối chi cục thuế chiếm 64,5% (tương ứng 21.193 tỷ đồng).

Trong thời gian qua, Cục Thuế TP.HCM đã ban hành trên 12.600 quyết định cưỡng chế thuế, với số tiền thuế nợ 4.596 tỷ đồng.

Cục thuế TP.HCM cho biết, từ tháng 4/2020, thực hiện quyết định giãn nợ thuế theo Nghị định 41/2020/NĐ-CP về gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất nên dự báo sẽ ít phát sinh nợ thuế. Trong tháng 4/2020, nhiều Chi cục Thuế không phát sinh quyết định cưỡng chế thuế.

Tổng số nợ thuế (từ thời điểm 31/12/2019) đã thu hồi trong tháng 3 năm 2020 là 410 tỷ đồng, lũy kế 3 tháng đầu năm, Cục Thuế TP.HCM đã thu hồi tổng cộng 1.623 tỷ đồng.

Trung Thành

Bạn đang đọc bài viết TP.HCM: Nợ thuế nội địa tăng hơn 8.400 tỷ đồng tại chuyên mục Kinh tế của Tạp chí Điện tử Thương Trường. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: 0913398394 hoặc gửi về hòm thư toasoanthuongtruong@gmail.com